VÍtejte na stránkách firmy
USTI Freight Station
provozující logistický terminál v Ústí nad Labem

Pakování

 • Nakládky kontejnerů.
 • Vykládky kontejnerů.
 • Překládky zboží,
 • více...
Manipulace

Manipulační služby

 • Třídění, balení.
 • Přebalování zboží.
 • Konsolidace zásilek.
 • Paletování.
 • více...
Skladování zboží

Skladování zboží

 • V blízkosti kontejnerového, multimodálního terminálu METRANS Ústí nad Labem.
 • 7000 m2 kryté plochy.
 • 3000 m2 zpevněných venkovních ploch.
 • více...
pronájem

Pronájem skladových a parkovacích ploch

 • internetové připojení.
 • Elektronické zabezpečení skladu.
 • Prodej či pronájem palet různých velikostí a určení.
 • Prodej obalového materiálu.
 • více...
Celní deklarace a pojištění

Celní deklarace a pojištění

 • Služby dočasného celního skladu
 • více...

Pakovani

Nakládky a vykládky kontejnerů - paletované i kusové zboží, specifické zásilky vyžadující odbornou fixaci, zajištění proti pohybu v kontejneru (nakládky automobilů, strojů, zařízení, trubek, atd.)

Překládky zboží na běžné dopravní prostředky - manipulace těžkých břemen s využitím techniky a vybavení pro manipulaci nakládaných kusů o hmotnosti až 3,5 t.

Provádíme manuální vykládky a nakládky volně ložených kontejnerů.

Manipulační služby

Nakládku a vykládku dopravních prostředků provádíme nejčastěji přes rampu. Tím se maximálně urychlí a zefektivní manipulační operace při velkých objemech zboží. Dále je možné provádět nakládku a vykládku dopravních prostředků přímo na vnitřní ploše skladu, či na venkovní ploše před skladem (boční nakládka/vykládka), dle charakteru zboží a typu dopravního prostředku.

Nákladní vozidla (a to i kamiony) mohou vjet na nakládku či vykládku přímo do skladu přes velká vjezdová vrata (4 x 8 m). Velikost vrat umožnuje vjezd do skladu i nadrozměrnému a těžkému zboží a jeho manipulaci v hale za pomoci jeřábů.

Provádíme též přímé překládky patetizovaného i volně loženého zboží z jednoho dopravního prostředku do druhého. A také okamžité roztřídění přijatého zboží, kompletaci zásilek a jejich následnou distribuci (cross-docking).

Skladování zboží

V našem skladovém areálu v Ústí nad Labem-Olšinkách disponujeme skladovou plochou o celkové výměře 7500 m2 . Dle charakteru a četnosti jeho obrátky lze zboží skladovat na volné ploše o rozloze 3000m2. Způsob skladování můžeme přizpůsobit potřebám klienta a charakteru požadovaných manipulačních služeb.

Skladujeme široký sortiment zboží našich klientů – zejména suroviny a výrobní polotovary atd. Naše sklady jsou elektronicky zabezpečené (EZS) s napojením na pult 24hodinové ostrahy. Za převzaté a uskladněné zboží přebíráme plnou odpovědnost (s výjimkou skrytých vad, zkazitelnosti zboží, vnitřního stavu balení, apod.), až do jeho výdeje. Provádíme pravidelnou inventarizaci skladových zásob, v termínech dohodnutých s klienty.

Celní deklarace a pojištění

Nedílnou součástí námi poskytovaných skladovacích a přepravních služeb jsou i služby celní deklarace a zprostředkování pojištění zboží při přepravě a skladování. Ve spolupráci s naším partnerem pro celní služby nabízíme nepřímé zastoupení (tedy vlastním jménem na jejich účet) při celním řízení, a to při odbavování zásilek v dovozu, vývozu i v tranzitu.

Pro klienty skladující zboží v našich skladech zajišťujeme, na jejich žádost, pojištění skladových zásob proti živelným škodám a krádeži vloupáním, nad rámec naší zákonné odpovědnosti skladovatele za zboží převzaté. V neposlední řadě zajišťujeme, opět na žádost příkazce, pojištění zboží při mezinárodní či tuzemské přepravě. Obvykle se jedná o tzv. all-risk pojištění kalkulované ze 110% pořizovací ceny zboží.

Pronájem skladových a parkovacích ploch

Případným zájemcům umožníme krátkodobý i dlouhodobý pronájem našich skladových i venkovních ploch o různé výměře. Na těchto pronajatých plochách si pak klient může provádět skladovací operace samostatně, ať už ve své režii, či s pomocí našich pracovníků skladu. (Např. vykládka/nakládka zboží z/do dopravních prostředků našimi pracovníky a naší technikou, vlastní obsluha zboží na pronajaté ploše pak přímo klientem.)

V rámci pronájmu skladových ploch poskytujeme nájemcům i doplňkové služby, jako je: Nájemce skladových ploch je povinen dodržovat bezpečnostní směrnice a provozní řád areálu.

Kontakt

Ing. Jakub Štráchal czech flag +420 777 137 889 info@usti-freight-station.cz